Jednostki organizacyjne Powiatu

Jednostki organizacyjne Powiatu (szkoły, biblioteki, ośrodki kultury, gospodarstwa pomocnicze itp.) - zadania i podstawa prawna działania. Dane teleadresowe jednostek. Osoby zarządzające i funkcyjne - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym (art. 6)... w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 33a ust. 2).
Jednostki organizacyjne stanowią część powiatowej administracji zespolonej (art. 33b).
W strukturze Powiatu występują jednostki organizacyjne.
W celu wykonywania swoich zadań Powiat tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jego strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami.

Wykaz jednostek organizacyjnych:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,
98 -300 Wieluń ,ul. Szpitalna 16, tel. 43 843 83 11,
- dyrektor Janusz Atłachowicz
2. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki,
98-300 Wieluń, ul. Nadodrzańska 4, tel. 43 886-04-64,
- dyrektor Zbigniew Wiśniewski
3. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka,
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. 43 843 35 16,
- dyrektor Renata Tatara
4. Zespół Szkół nr 1 ,
98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32, tel. 43 843 35 56
- dyrektor Elżbieta Urbańska Golec
5. Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza,
98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12, tel. 43 843 49 80,
- dyrektor Dariusz Kowalczyk
6. Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika,
98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 54, tel. 43 843 46 32
- dyrektor Kamila Prange
7. Zespół Szkół Specjalnych,
98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12, tel. 43 843 83 59,
- dyrektor Katarzyna Wyrębak,
8. Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach,
Komorniki 30, 98-345 Mokrsko, tel. 43 841 18 25,
- dyrektor Katarzyna Olejnik
9. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu,
98-300 Wieluń, ul. 3-go Maja 29, tel. 43 843 87 80,
- dyrektor Jerzy Nowakowski
10. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Gromadzicach,
98-310 Czarnożyły, tel. 43 841 62 92,
- dyrektor Mirosław Kubiak
11. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
98-300 Wieluń, ul. Śląska 23, tel. 43 843 45 20,
- dyrektor Barbara Puchała
12. Powiatowe Centrum Usług Współnych w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, tel. 43 843 80 59,
- dyrektor Sylwester Kaczmarek
13. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Śląska 23, tel. 43 843 96 35,
- dyrektor Magdalena Wicher
14.Międzyszkolna Bursa , ul. Wojska Polskiego 32,
98-300 Wieluń, tel. 43 843 99 27
- dyrektor Barbara Cichecka
15. Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie,
98-311 Ostrówek, tel. 43 841 50 60,
- dyrektor Emilia Łaniewska
16. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Śląska 23, tel. 43 843 14 90,
- dyrektor Danuta Drutowska
17. Powiatowy Zarząd Dróg w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7, tel. 43 843 14 50,
kierownik Alicja Krzemień
18. Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu,
98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56 a, tel. 43 843 47 33
- dyrektor Beata Pilarczyk

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  18‑01‑2008 07:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  18‑01‑2008 07:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2018 11:51:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie