Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna

05‑01‑2017 13:38:00

Starosta Wieluński zaprasza do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego

Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1255),informuje, że zgodnie z art. 8 ww. ustawy od dnia 2 stycznia 2017 roku na terenie Powiatu Wieluńskiego swoją działalność kontynuują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ww. punkty mieszczą się w następujących lokalizacjach:

Wieluń- budynek Międzyszkolnej Bursy , przy ul. Traugutta 12 , 98-300 Wieluń; nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w tym punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-13:00.

Pątnów- budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów; nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w tym punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00- 13:00.

Łyskornia – budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała; nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w tym punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00-19:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną ( na etapie przedsądowym) otrzymają:

- młodzież do 26. roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 Lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną , klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży ( nowa kategoria osób uprawnionych, od 1 stycznia 2017 r. wprowadzona do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej).

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni oraz adwokaci. Powiat Wieluński powierzył organizacji pozarządowej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Łyskorni, którą reprezentuje adwokat.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

20‑10‑2015 14:21:18

System darmowej pomocy prawnej rozpocznie funkcjonowanie od początku 2016 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna znajduje się poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:438437948
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 13:41:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie