Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg


Zestawienie zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców za I półrocze 2015 (2015-07-27 13:19:22)
Download attachment More...
Zestawienie zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców za 2014
2015-04-14 14:44:13(586 KB)More...
 More...
 More...
Zestawienie Szkół Jazdy za II półrocze 2013 r.

2014-03-06 11:45:08(132 KB)More...
 More...
 More...
Zestawienie Szkół Jazdy za I półrocze 2013 (2014-01-14 09:55:26)


Zestawienie Szkół Jazdy za I półrocze 2013

Kategoria B

Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny

Lp.

Nazwa Szkoły

ogółem

pozytywny

%

ogółem

pozytywny

%

Uwagi

1

OSIK Błasik Krzysztof

154

56

36,6

173

64

37,6

2

OK iDZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka

57

17

31,5

57

25

44,6

3

OSK Kuźnik Tomasz

12

4

36,6

35

9

25,7

4

OSK Kubisiak Waldemar

83

27

36,5

124

38

32,2

5

OSK "OSKA"Osowska Grażyna

34

11

35,5

38

17

44,7

6

OSK Czyż Artur

16

8

53,3

57

9

17

7

OSK-"OSKA 2" Osowski Krzysztof

10

9

90

35

13

38,2

8

OSK Ostrycharz Mariola

354

117

33,7

414

140

34,1

9

OSK Kurzyński Krystian

18

9

50

31

12

38,7

10

OSK "MARCUS" Wierzbiński Marek

26

19

73,1

31

20

64,5

11

OSK FHU"PIOTR" Chłodny Piotr

132

48

38,4

123

60

48,8

12

OSK Birlet Monika

36

18

54,4

64

18

28,1

13

OSK Akademia Jazdy COBRA

21

9

45

45

14

31,8

14

Akademia Jazdy 2 Krzysztof Łasiński

1

1

100

-

-

-

15

OSK RUBICON Katarzyna Kowalczyk

12

6

50

23

7

30,4

16

OSK Perliceusz Tomasz

9

7

77,8

26

9

36

17

OSK Szymajda Ireneusz

22

7

31,8

25

11

45,8

18

OSK Wolniak Przemysław

5

4

80

19

4

21,1

19

OSK Materak Janusz

2

2

100

7

3

42,9

20

OSK Karasek Paweł

3

1

33,3

3

2

66,7

21

OSK Dera Dawid

22

6

27,3

9

7

77,8

-

-

Kategoria BE

1

OSK Monika Birlet

-

-

-

19

8

42,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Kategoria A

1

OKiDZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka

-

-

-

-

-

-

2

OSK Kubisiak Waldemar

2

1

100

-

-

-

Kategoria A 2

1

OSK Kubisiak Waldemar

-

-

-

2

1

50

2

-

-

-

-

-

-

Kategoria C

1

OK I DZ Adam Nawrocki Mariola Nawrocka

49

13

30,2

62

24

40

2

OSK Monika Birlet

18

8

53,3

49

17

37,8

3

OSK Dawid Dera

3

1

33,3

5

1

25

4

-

-

-

-

-

-

-

Kategoria CE

1

OK I DS Adam Nawrocki Mariola Nawrocka

-

-

-

96

26

28

2

OSK Monika Birlet

-

-

-

32

10

33,3

3

OSK Dawid Dera

-

-

-

5

1

20

 More...
Wykaz jednostek wyznaczonych do usuwania i przechowywania pojazdów (2013-02-14 08:23:37)

usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 1137)

1. Na podstawie Umowy Nr ON.273.1.2013, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r., firma POMOC DROGOWA KALEMBA Jan Kalemba z siedzibą przy ul. Warszawskiej 17. 98-300 Wieluń zobowiązana jest do usunięcia i przechowywania na parkingu strzeżonym następujących rodzajów pojazdów:
a.   roweru i motoroweru,
b.   motocykla,
c.   pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
2. Na podstawie Umowy Nr ON.273.2.2013, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r., firma Usługi Transportowe i Spedycyjne Pomoc Drogowa Ryszard Białek z siedzibą w miejscowości  Kadłub 22,  98-300  Wieluń zobowiązana jest do usunięcia i przechowywania na parkingu strzeżonym następujących rodzajów pojazdów:

a.   pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 7,5 tony,
b.   pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony do 16 ton,
c.   pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton.
 More...
Druk zapłaty za usuwanie z drogi i przechowywaniena parkingu strzeżonym

2013-02-14 07:50:38(144 KB)More...
Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu
2012-10-12 14:40:12(58 KB)More...
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2012-10-12 14:38:32(67 KB)More...
Wykaz pojazdów
2012-10-12 14:37:27(40 KB)More...
Pouczenie
2012-10-12 14:22:19(44 KB)More...
Oświadczenie o kierowcach
2012-10-12 14:21:18(72 KB)More...
Oświadczenie o wyznaczeniu osoby zarządzającej
2012-10-12 14:20:24(50 KB)More...
Oświadczenie o osobie zarządzającej
2012-10-12 14:18:28(50 KB)More...
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców na terenie powiatu wieluńskiego (2014-03-07 12:16:28)

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Błasik.

98 - 300 Wieluń, ul. Sadowa 7

kat. B

EWI 0002 - 1017

2. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Adam Nawrocki i Mariola Nawrocka

98 - 300 Wieluń, ul. Zielona 45

kat. A, B, CE

EWI 0004 - 1017

3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Tomasz Kuźnik

98 - 300 Wieluń, ul. Reformacka 3

kat. B

EWI 0007 - 1017

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców Waldemar Kubisiak

98 - 320 Osjaków, ul. Sieradzka 56

kat. A, B

EWI 0013 - 1017

5. Ośrodek Szkolenia Kierowców Grażyna Osowska

98 - 300 Wieluń, ul. Kasztanowa 8

kat. B

EWI 0015 - 1017

6. Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Czyż

98 - 300 Wieluń, Gaszyn, ul. Spacerowa 44

kat. B

EWI 0016 - 1017

7. Ośrodek Szkolenia Kierowców Krzysztof Osowski

98 - 300 Wieluń, ul. Rolna 8

kat. B

EWI 0021 - 1017

8. Ośrodek Szkolenia Kierowców Mariola Ostrycharz

98 - 300 Wieluń, ul. Asnyka 7

kat. B

EWI 0023 - 1017

9. Ośrodek Szkolenia Kierowców Krystian Kurzyński

98 - 320 Osjaków, Drobnice 162

kat. B

EWI 0028 - 1017

10.Ośrodek Szkolenia Kierowców " Marcus" Marek Wierzbiński

98 - 300 Wieluń, ul. Grunwaldzka 15

kat. B

EWI 0035 - 1017

11.F.H.U. "Piotr" Piotr Chłodny

98 - 320 Osjaków, ul. Sienkiewicza 3

kat. B

EWI 0036 - 1017

12.Ośrodek Szkolenia Kierowców Monika Birlet

98 - 300 Wieluń, ul. Grota Roweckiego 33

kat. B, A, A1, C, CE

EWI 0037 - 1017

13.Ośrodek Szkolenia kandydatów na kierowców Akademia Jazdy " Cobra"

98 - 345 Mokrsko, Słupsko 11

kat. B

EWI 0039 - 1017

14. Akademia Jazdy "Cobra 2"

98 - 345 Mokrsko, Słupsko 11

kat. B

EWI 0053 - 1017

15. Ośrodek Szkolenia Kierowców "DRIVER" Paweł Karasek.

98 - 350 Biała, Biała Kopiec 48

kat. B.

EWI 0047 -1017

16. Ośrodek Szkolenia Kierowców "RUBICON" Katarzyna Kowalczyk

98 - 300 Wieluń, ul. Roosevelta 24

kat. B

EWI 0049 - 1017

 More...

No.Date and timeActionEditor
1.2011-04-05 11:32:28Announcement additionMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
2.2011-04-05 11:39:12Announcement changeMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
3.2011-04-05 11:40:59Announcement approvalMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
4.2011-08-01 14:36:42Announcement changeMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
5.2012-10-12 13:47:33Announcement changeMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
6.2014-03-07 12:16:28Announcement changeMaciej Bryś, e-mail mbrys@powiat.wielun.pl
Opłata "recyklingowa" (2011-03-04 10:50:57)
Opłatę za wprowadzenie pojazdów na terytorium kraju w wysokości 500 PLN
należy uiścić na n/w konto: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
BGK III Oddział w Warszawie
( na dowodzie wpłaty należy wpisać nr VIN pojazdu oraz dane wpłacającego )
 More...
Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy (2010-08-17 08:01:58)
www.epuap.gov.pl More...
Pełnomocnictwo
2011-05-23 12:07:16(58 KB)More...
Wniosek o rejestrację pojazdu
2009-12-22 14:28:25(102 KB)More...
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
2010-01-21 08:48:55(79 KB)More...
Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
2012-07-13 12:34:46(57 KB)More...
Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej
2009-12-22 14:40:57(63 KB)More...
Wniosek o wtórnik nalepki spersonalizowanej
2009-12-22 14:35:24(63 KB)More...
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
2010-01-21 09:18:31(61 KB)More...
Wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego ( w przypadku braku miejsca na adnotacje )
2010-01-21 09:17:09(63 KB)More...
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
2010-08-10 14:13:19(82 KB)More...
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu
2010-01-21 08:56:54(82 KB)More...
Wniosek o zmianę adnotacji w dowodzie rejestracyjnym ( hak, gaz, vat itp.)
2010-01-21 09:16:40(68 KB)More...
Wniosek o wydanie kserokopii zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego.
2010-01-21 09:21:29(59 KB)More...
Wniosek o wydanie zatrzymanego przez Policję dowodu rejestracyjnego
2010-01-21 09:24:14(62 KB)More...
Wniosek o ustanowienie lub skreślenie zastawu rejestrowego
2010-01-21 09:27:28(59 KB)More...
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
2010-01-21 09:37:39(61 KB)More...
Wniosek o udzielenie licencji
2012-10-12 14:04:25(64 KB)More...
Oświadczenie o siedzibie i bazie eksploatacyjnej
2012-10-12 14:11:43(71 KB)More...
Oświadczenie o dobrej reputacji
2012-10-12 14:16:51(62 KB)More...
Zarządzenie Nr 101/09 Starosty Wieluńskiego w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania i parkowania pojazdów (2009-12-15) More...
Zarządzenie Nr 101/09 Starosty Wieluńskiego

2009-12-15(33 KB)More...
Wniosek o wydanie prawa jazdy (2010-08-11 12:21:38)
Download attachment More...
Opłaty za wydanie prawa jazdy (2014-12-31 12:02:24)


Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach obowiązują następujące opłaty:

1.   Wydanie pierwszego prawa jazdy i podniesienie kwalifikacji - 100,50 PLN

2.  Wydanie wtórnika prawa jazdy (zmiana adresu, zmiana nazwiska, utrata dokumentu, zniszczenie ) - 100,50 PLN

3.   Wydanie legitymacji instruktora - 40,00 PLN

4.   Wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 30,00 PLN


W/w opłaty należy wnosić na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

66 9256 0004 0070 2340 2000 0040

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Oddział Wieluń

 More...