Obwieszczenia


Plik pdf Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
08‑08‑2017 12:21:27
Obwieszczenie Starosty Wieluńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej na działkach nr 471/1, 1233, 478/3, 478/4, 470/3 w miejscowości Kamionka i Pątnów wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 4519E"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf AB.6740.63.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 183/2017 z dnia 20.03.2017 r ....
20‑03‑2017 08:43:06
... o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i zmianie ostatecznej decyzji Nr 683/08 z dnia 17.09.2008 r., (zmienionej decyzją: Nr 79/2014 z dnia 30.01.2014 r., Nr 735/2014 z dnia 28.07.2014 r.), którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na: „Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków oraz z budową przyłącza eNN, budowa kanalizacji deszczowej, budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego ‘’Kościuszki II’’, zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 1, 110/1, 134/2, 228/2, 377, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488, 489, 520, 611 w obrębach 9 i 15, miasto Wieluń”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie AB.6740.1.1.2015 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
06‑03‑2017 09:37:25
... „Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200 mb wraz z budową drogi powiatowej nr 4514E Chotów – Mokrsko – Ożarów dł. 415 mb”  wraz z informacją o zmianie nazwy i lokalizacji inwestycji.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf AB.6740.2.4.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 98/2017 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
17‑02‑2017 11:05:56
... nr 8/2014 z dnia 21.11.2014 r. (zmienionej decyzją nr 350/2015 z dnia 29.04.2015 r., sprostowanej postanowieniem nr 282/2016 z dnia 25.11.2016 r.) udzielającej Burmistrzowi Wielunia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 117569E - ulicy Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdami i infrastrukturą techniczną: oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową”, zlokalizowanej na działkach o Nr geod. 207/2, 207/1, 54/4, 54/6, 21/5, 21/3, 30/5, 49/1, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19, 214/1, 214/15, 214/13, 214/14, 21/14, 21/17, 21/18, 28/3, 29/3, 51, 52, 53, 49/2, 67/2, 66/4, 65, 64/1, 63/2, 63/1, 62, 61, 58, 57/4, 57/1, 56 w obrębie 14 miasto Wieluń.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf AB.6740.2.3.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 97/2017 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
17‑02‑2017 10:19:22
... nr 3/2014 z dnia 27.05.2014 r. (sprostowanej postanowieniem nr 283/2016 z dnia 25.11.2016 r.) udzielającej Burmistrzowi Wielunia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Łąkowej w Wieluniu wraz z zjazdami i infrastrukturą techniczną: oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1/1, 181/11, 70/1, 9/2, 7, 8, 13, 175, 174, 5, 6 – obręb 12 miasto Wieluń oraz na działce o nr ewid. 8 – obręb 6 miasto Wieluń”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf AB.6740.63.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Nr 683/08 z dnia 17.09.2008 r. ...
17‑02‑2017 08:18:08
... (zmienionej decyzją: Nr 79/2014 z dnia 30.01.2014 r., Nr 735/2014 z dnia 28.07.2014 r.), którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na: „Budowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków oraz z budową przyłącza eNN, budowa kanalizacji deszczowej, budowa dróg, budowa oświetlenia ulicznego dla osiedla budownictwa mieszkaniowego ‘’Kościuszki II’’, zlokalizowanego na działkach o nr geod.: 1, 110/1, 134/2, 228/2, 377, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 488, 489, 520, 611 w obrębach 9 i 15, miasto Wieluń”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie AB.6740.2.4.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
16‑01‑2017 09:14:10
.... nr 8/2014 z dnia 21.11.2014 r. (zmienionej decyzją nr 350/2015 z dnia 29.04.2015 r., sprostowanej postanowieniem nr 282/2016 z dnia 25.11.2016 r.) udzielającej Burmistrzowi Wielunia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 117569E - ulicy Potockiego w Wieluniu wraz z zjazdami i infrastrukturą techniczną: oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową”, zlokalizowanej na działkach o Nr geod. 207/2, 207/1, 54/4, 54/6, 21/5, 21/3, 30/5, 49/1, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19, 214/1, 214/15, 214/13, 214/14, 21/14, 21/17, 21/18, 28/3, 29/3, 51, 52, 53, 49/2, 67/2, 66/4, 65, 64/1, 63/2, 63/1, 62, 61, 58, 57/4, 57/1, 56 w obrębie 14 miasto Wieluń.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie AB.6740.2.3.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...
16‑01‑2017 08:30:28
... nr 3/2014 z dnia 27.05.2014 r. (sprostowanej postanowieniem nr 283/2016 z dnia 25.11.2016 r.) udzielającej Burmistrzowi Wielunia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ul. Łąkowej w Wieluniu wraz z zjazdami i infrastrukturą techniczną: oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1/1, 181/11, 70/1, 9/2, 7, 8, 13, 175, 174, 5, 6 – obręb 12 miasto Wieluń oraz na działce o nr ewid. 8 – obręb 6 miasto Wieluń”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Anna Moneta , w dniu:  19‑02‑2016 13:29:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:438437948
, w dniu:  19‑02‑2016 13:29:02
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2018 09:02:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie