Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Druki do pobrania :

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
2015-09-03(112 KB)More...
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia rokowań na zbycie nieruchomości
2015-06-15(234 KB)More...
Informacja Starosty Wieluńskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015-01-16 12:18:34(384 KB)More...
EWIDENCJA nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w granicach administracyjnych powiatu wieluńskiego
2010-06-30(234 KB)More...
EWIDENCJA nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste

2010-06-30(332 KB)More...
Wniosek
Wniosek o wydanie opinii lub decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
2009-12-11 14:30:14(62 KB)More...
Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

2009-12-11 14:27:45(64 KB)More...
Wniosek o udostępnienie danych
2008-08-18 12:08:48(320 KB)More...
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2008-08-18 12:01:44(191 KB)More...
Zaświadczenie
2008-08-18 11:34:03(192 KB)More...
Wniosek

2009-02-27 09:27:05(182 KB)More...
Ogłoszenie
Ogłoszenie Starosty Wieluńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
2008-11-13 09:59:13(72 KB)More...