Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Druki do pobrania :

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia rokowań na zbycie nieruchomości
2015-06-15(234 KB)More...
Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieluńskiego
2015-06-02(243 KB)More...
Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wieluńskiego
2015-04-15 10:06:57(606 KB)More...
Rokowania na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa - działka na 295 odbręb Starzenice.
2015-02-16 09:27:03(1168 KB)More...
Informacja Starosty Wieluńskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015-01-16 12:18:34(384 KB)More...
Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Wieluńskiego.
2014-11-25 13:20:13(1034 KB)More...
OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wykazu zbudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
2014-07-23 10:21:45(346 KB)More...
Ogłoszenie Starosty Wieluńskiego w sprawie wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2013-11-18 15:44:27(59 KB)More...
Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Wieluniu
Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Powiatu Wieluńskiego
2013-08-02(417 KB)More...
EWIDENCJA nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa w granicach administracyjnych powiatu wieluńskiego
2010-06-30(234 KB)More...
EWIDENCJA nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste

2010-06-30(332 KB)More...
Wniosek
Wniosek o wydanie opinii lub decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
2009-12-11 14:30:14(62 KB)More...
Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

2009-12-11 14:27:45(64 KB)More...
Wniosek o udostępnienie danych
2008-08-18 12:08:48(320 KB)More...
Wniosek o wydanie zaświadczenia
2008-08-18 12:01:44(191 KB)More...
Zaświadczenie
2008-08-18 11:34:03(192 KB)More...
Wniosek

2009-02-27 09:27:05(182 KB)More...
Ogłoszenie
Ogłoszenie Starosty Wieluńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
2008-11-13 09:59:13(72 KB)More...