Rada Powiatu


Rada Powiatu zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem Powiatu, którego działalność jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa Statut Powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Rada Powiatu powołuje Komisje
Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określenia zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji, z wyjątkiem komisji rewizyjnej. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności.


[puste]

01‑01‑1970 01:00:00

Radni Rady Powiatu w Wieluniu Kadencji 2014 - 2018

 

1.

Leszek Bak

Radny Rady Powiatu

2.

Alina Błach

Radna Rady Powiatu

3.

Grzegorz Jankowski

Radny Rady Powiatu

4.

Jakub Jurdziński

Radny Rady Powiatu

5.

Joanna Kacała

Radna Rady Powiatu

6.

Marek Kieler

Radny Rady Powiatu

7.

Waldemar Kluska

Radny Rady Powiatu

8.

Józef Kowal

Radny Rady Powiatu

9.

Jacek Kurowski

Radny Rady Powiatu

10.

Dariusz Leman

Radny Rady Powiatu do dnia 7 stycznia 2016 r.

11.

Andrzej Łebek

Radny Rady Powiatu

12.

Krzysztof Owczarek

Przewodniczący Rady Powiatu

13.

Józef Ranoszek

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

14.

Paweł Rychlik

Radny Rady Powiatu

15.

Grażyna Ryczyńska

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

16.

Krzysztof Sola

Radny Rady Powiatu

17.

Adam Spodymek

Radny Rady Powiatu

18.

Andrzej Stępień

Radny Rady Powiatu

19.

Wojciech Zając

Radny Rady Powiatu

 20                Grzegorz Mielczarek                                             Radny Rady Powiatu od  dnia 29 stycznia 2016 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie [puste] _031_001_427783
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:438437948
, w dniu:  27‑11‑2014 20:08:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Emilia Jędrzejewska
email: ejedrzejewska@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 54 fax: 043 843 42 63
, w dniu:  27‑11‑2014 20:08:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2015 07:48:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie