Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydziały,komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty z wydziałów Starostwa Powiatowego. Druki i wnioski do pobrania,obwieszczenia starosty.Komunikaty na stronie Aktualności w serwisie informacyjnym naszego Starostwa.


6 marca 2015 - ,,Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej'' (2015-03-18 11:49:30)

Zarząd Powiatu w Wieluniu - obradując jako Kapituła Medalu Honorowego ,,Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej'' - na posiedzeniu w dniu 6 marca 2015 roku, podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków dla kandydatów do odznaczenia                         ww. medalem.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 marca 2015 roku. Wzorce wniosków są do pobrania w sekretariacie (pok. 126), w Biurze Promocji i Informacji (pok. 117) Starostwa Powiatowego w Wieluniu lub bezpośrednio poniższy załącznik.


Download attachment More...
Procedura nadania medalu honorowego ,,Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej'' (2015-03-06 11:01:50)
Download attachment More...» Wydział Architektury i Budownictwa
» Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
» Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru
» Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
» Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
» Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
» Wydział Ogólny