Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydziały,komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty z wydziałów Starostwa Powiatowego. Druki i wnioski do pobrania,obwieszczenia starosty.Komunikaty na stronie Aktualności w serwisie informacyjnym naszego Starostwa.


Ogłoszenie Starosty Wieluńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wieluniu na kadencję 2015 - 2019. 


w/w ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 2 września 2015, poz. 3424.

2015-09-03 14:24:45(35 KB)More...» Wydział Architektury i Budownictwa
» Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
» Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru
» Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
» Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
» Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
» Wydział Ogólny