Starostwo Powiatowe Wieluń
Search:
Wydziały,komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty z wydziałów Starostwa Powiatowego. Druki i wnioski do pobrania,obwieszczenia starosty.Komunikaty na stronie Aktualności w serwisie informacyjnym naszego Starostwa.


Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do projektu Programu ochrony Środowiska dla powiatu wieluńskiego na lata 2014-1017.
2014-07-23 11:19:03(213 KB)More...
Prognoza_POS_wielunski_2014
2014-07-23 11:18:55(768 KB)More...
projekt_POS_wielunski_09_05_2014
2014-07-23 11:18:46(3034 KB)More...
zalacznik nr 1

2014-07-23 11:18:38(46 KB)More...» Wydział Architektury i Budownictwa
» Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
» Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru
» Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
» Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
» Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
» Wydział Ogólny