Udostępnianie informacji publicznych


1.Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1) ogłaszania  informacji  publicznych,  w tym  dokumentów  urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art.8 ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  2) udostępniania, o którym mowa w art.10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  3) wstępu  na  posiedzenia  organów,  o których  mowa  w art.3 ust.1  pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i udostępniania  materiałów,  w tym   audiowizualnych   i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

4)udostępniania w centralnym repozytorium.

2.Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art.15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5) Każdemu  przysługuje,  z zastrzeżeniem  art.5,  prawo  dostępu  do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej"

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban , w dniu:  10‑01‑2020 10:37:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  10‑01‑2020 10:37:38
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 09:48:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie