Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej


Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z art. 10 ust. ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.
2.Informacja  publiczna, która  może być niezwłocznie udostępniona,jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 

Komu przysługuje prawo  dostępu  do informacji publicznej

1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art.5 ustawy,  prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

2.Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

 

Jakie uprawnienia obejmuje prawo do informacji publicznej

1.Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2.Prawo  do  informacji  publicznej  obejmuje  uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji  publicznej  zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 

Termin udostępniania informacji
1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.2 i art.15 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1,podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji

1.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot  obowiązany  do  udostępnienia,  nie  umożliwiają  udostępnienia  informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych  we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia  powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być  udostępniona  niezwłocznie. W takim  przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży  wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek
1.Jeżeli we wyniku udostępnienia  informacji  publicznej na wniosek, o którym mowa w art.10  ust.1 ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2.Podmiot, o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni  od  dnia  złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie  z wnioskiem  następuje  po  upływie 14 dni od dnia   powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym  terminie  zmiany  wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

można składać w sekretariacie urzędu p 126 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń,

drogą elektroniczną: e-mail:  starostwo@powiat.wielun.pl,

elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP: /1017/skrytka

Pliki do pobrania

20‑08‑2020 13:03:44
Dokumenty:
Plik doc Gdzie można składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej.doc
20‑08‑2020 13:04:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik htm Gdzie można składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej.htm
20‑08‑2020 13:04:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/html
Rozmiar:
2KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Gdzie można składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej.pdf
20‑08‑2020 13:04:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
624KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

20‑08‑2020 12:58:19
Dokumenty:
Plik doc Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.doc
20‑08‑2020 12:58:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik htm Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.htm
20‑08‑2020 12:58:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
text/html
Rozmiar:
5KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznej.pdf
20‑08‑2020 12:58:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
638KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

10‑01‑2020 12:19:18
Dokumenty:
Plik doc wniosek o udostępnienie informacji publicznej_679629.doc
14‑01‑2020 13:02:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej_679630.pdf
14‑01‑2020 13:02:22
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
196KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban , w dniu:  10‑01‑2020 12:14:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  10‑01‑2020 12:14:57
Data ostatniej aktualizacji:
20‑08‑2020 13:04:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie