Wykaz dokumentów wymaganych przy rejestracji


  • Dowód osobisty.
  • Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia.
  • Wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.
  • Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac.
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego - ha przeliczeniowe ogółem (dot. osób posiadających gospodarstwo rolne).
  • Decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą), REGON, zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.
  • Książeczka wojskowa.
  • Orzeczenie komisji lekarskiej o stanie zdrowia lub dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (dot. osób niepełnosprawnych).
  • NIP.
  • Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, decyzja o odmowie przyznania prawa do renty, orzeczenie o zdolności do pracy (dot. osób, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) .


Za informację odpowiada: Kierownik Wydziału Ewidencji Świadczeń i Informacji - Henryk Walaszczyk.

Informacja wytworzona przez:
Henryk Walaszczyk , w dniu:  19‑09‑2006 08:16:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  19‑09‑2006 08:16:09
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2006 08:16:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie