Petycje


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz.1195 ze zm.)

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

ADRESAT PETYCJI

Adresatem petycji może być organ władzy publicznej, a także organizacja lub instytucja społeczna
w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Jeśli adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

SPOSOBY WNOSZENIA PETYCJI

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

OSOBIŚCIE

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

w sekretariacie Urzędu p. 126

w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu, przy Placu Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

POCZTĄ na adres:

Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /1017/skrytka

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawcza na stronie http://www.powiat-wielun.finn.pl/  Logowanie.

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  02‑03‑2017 08:28:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: pasz@finn.pl tel.:(502) 670-463
, w dniu:  02‑03‑2017 08:28:47
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2020 11:19:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie