Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu


ul. Śląska 23 a
98 - 300 Wieluń
tel/fax: 43 843 96 35

 

e-mail: powiatowa@ biblioteka.wielun.pl

strona www: http://biblioteka.powiat.wielun.pl

 

dyrektor: Magdalena Wicher

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Organem prowadzącym dla Powiatowej Biblioteki Publicznej jest Powiat Wieluński.

Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną w oparciu o własny księgozbiór, czasopisma, bazy komputerowe, dokumenty elektroniczne oraz Internet. Prowadzi obsługę sieci bibliotek publicznych w powiecie wieluńskim.

W strukturze Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu funkcjonują działy:

* Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów,

* Udostępniania Zbiorów i Promocji Książki,

* Informacji i Opracowywania Bibliografii Regionalnej,

* Obsługi Sieci Bibliotek,

* Organizacyjno - Administracyjny,

* Galeria fotografii.

W ramach Działu Udostępniania Zbiorów i Promocji Książki funkcjonują:

Czytelnia - znajduje się tutaj podręczny, popularno - naukowy zbiór książek z zakresu różnych dziedzin wiedzy, prasa oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i możliwością korzystania z dokumentów elektronicznych.

Wypożyczalnia - posiada w swych zbiorach i udostępnia literaturę popularno - naukową, beletrystykę dla dorosłych i młodzieży oraz książki mówione (CD).


Zbiory Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu zapewniają mieszkańcom miasta i powiatu dostęp do materiałów na poziomie akademickim.

Dział Informacji i Opracowywania Bibliografii Regionalnej - zadaniem działu jest udzielanie i dokumentowanie informacji bibliotecznych, rzeczowych i bibliograficznych oraz budowanie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej o charakterze regionalnym.

Dział Obsługi Sieci Bibliotek - dział ten koordynuje pracę i zajmuje sie opieką merytoryczną w odniesieniu do sieci bibliotek samorządowych powiatu wieluńskiego. Sieć bibliotek samorządowych stanowi 31 placówek, w tym

9 bibliotek gminnych, 1 miejsko-gminna, 20 filii bibliotecznych i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Do zadań Działu należy min:

- opracowywanie wszelkiego rodzaju planów, sprawozdań i analiz dotyczących stanu księgozbioru , czytelnictwa i działalności bibliotek w powiecie,

- opracowywanie informacji syntetyczno-analitycznych dotyczących całokształtu działalności i stanu bibliotekarstwa w powiecie

- udzielanie bibliotekom pomocy metodycznej w zakresie działalności informacyjnej, oraz w zakresie funkcjonowania bibliotek jako instytucji kultury

- koordynacja prac i zadań wykonywanych przez wszystkie biblioteki publiczne w powiecie wieluńskim - organizowanie spotkań merytorycznych i szkoleń dla pracowników sieci bibliotek samorządowych powiatu wieluńskiego

Galeria fotografii - organizowane są tutaj wystawy prac fotograficznych i plastycznych.

 

Redakcja podmiotowej strony Biuletynu: Magdalena Wicher, tel. /fax. 43 843 96 35, e-mail: powiatowa@ biblioteka.wielun.pl

Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  09‑10‑2006 11:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  09‑10‑2006 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2020 12:16:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie