Organizacje pozarządowe - ogłoszenia


Plik pdf UCHWAŁA NR 226/19 ZARZĄDU POWIATU W WIELUNIU z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2020 roku oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
15‑11‑2019 13:08:10

W myśl art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert,  w której skład wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, m.in. jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej.

           Zgodnie z uchwałą nr 211/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2020 roku, organizacje pozarządowe do dnia 8 listopada 2019 r. mogły zgłaszać kandydatów do komisji konkursowej. Jednak nie dokonano takiego zgłoszenia.

W związku z powyższym do składu komisji konkursowej wskazuje się trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu w Wieluniu.

          Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu w Wieluniu, w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UCHWAŁA NR 211/19 ZARZĄDU POWIATU W WIELUNIU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego w 2020 roku

25‑10‑2019 15:35:14
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Nr 211 o naborze kandydatów.pdf
25‑10‑2019 15:36:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o naborze kandydatów.pdf
25‑10‑2019 15:36:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr 210/19 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu wieluńskiego w 2020 roku

25‑10‑2019 15:26:39
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała nr 210 ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf
25‑10‑2019 15:33:06
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.pdf
29‑10‑2019 12:13:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
5,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx
29‑10‑2019 11:58:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Uchwała Nr 538/17 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 10 października 2017 r. o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

10‑10‑2017 12:32:42
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała i ogłoszenie .pdf
10‑10‑2017 12:36:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
794KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do otwartego naboru.pdf
10‑10‑2017 12:36:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
402KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Świtalska
email: pswitalska@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 44 fax: 43 843 15 01
, w dniu:  14‑03‑2011 14:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  14‑03‑2011 14:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2019 13:31:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie