Nieodpłatna pomoc prawna


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wieluńskim w 2019 r.

31‑12‑2018 09:06:51

 

              Starostwo Powiatowe  w Wieluniu informuje, że zgodnie  art.8 ust. 2 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej na powiat wieluński przypadają trzy punkty (dwa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego):

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pątnowie, zlokalizowany w  budynku  Ośrodka Zdrowia, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00- 13:00

Poniedziałki, wtorki, co druga środa- radca prawny

Czwartek, piątek, co druga środa – adwokaci.

 

Dwa punkty, których prowadzenie, stosownie do art.11 ustawy powiat wieluński powierzył organizacji pozarządowej – Fundacji Młodzi Ludziom, z siedzibą Borysław 49, Głuchów będą znajdowały się w:

 

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, Łyskornia budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00- 19:00

                   od poniedziałku do piątku przyjmuje adwokat

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej  sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach  lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawniona planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych  oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w Wieluniu w budynku Międzyszkolnej Bursy, przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00- 13:00

od poniedziałku do piątku przyjmuje adwokat

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od numerem telefonu – 043 843 79 44. Pracownik Starostwa Powiatowego w Wieluniu przygotowuje listę zgłoszeń osób na poszczególny dzień, a następnie przekazuje ją adwokatowi/radcy prawnemu, który w danym dniu pełni dyżur.

W sytuacji, gdy osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, nie może się stawić w punkcie osobiście, adwokat/radca prawny zobowiązany jest udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem,w miejscu dogodnym dla danej osoby, bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  

 

 Nieodpłatna pomoc prawna / świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej ,,osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym,sadowym, lub sądowo-administracyjnym lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Komu przysługuje skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku?

 

Zgodnie z ustawą nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W ramach bezpłatnej pomocy prawnika można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiat Wieluński informuje, że wszystkie trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej przewidziane na rok 2018 r rozpoczęły działalność od dnia 2 stycznia 2018 r. Punkty znajdują się w następujących lokalizacjach:

05‑01‑2017 13:38:00
 1. Wieluń budynek Międzyszkolnej Bursy przy ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 13:00

Radca prawny – Bartosz Król, udziela porad prawnych w każdy poniedziałek i wtorek ora ,co druga środę

Adwokat- Igor Retecki, udziela porad prawnych w każdy czwartek i piątek oraz, co druga środę.

 1. Pątnów budynek Ośrodka Zdrowia Pątnów 50 a, 98-335 Pątnów

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00- 13:00.

Radca prawny – Marcin Stanioch, udziela porad prawnych w każdy poniedziałek i wtorek oraz ,co druga środę

Adwokat- Jarosław Grajoszek, udziela porad prawnych w każdy czwartek i piątek oraz, co drugą środę.

 1. Łyskornia budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, 98-350 Biała

od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00- 19:00

Fundacja Młodzi Ludziom

Borysław 49, Głuchów

Adwokat – Patryk Wróbel

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

20‑10‑2015 14:21:18

System darmowej pomocy prawnej rozpocznie funkcjonowanie od początku 2016 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna znajduje się poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl tel.:043 843 79 58
, w dniu:  20‑10‑2015 14:20:35
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2018 09:15:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie